(*) Với HĐH Android, có thể tìm phần mềm trên CH Play với từ khóa ” Vungtauioc “

1. Tải phần mềm dành cho Công dân (Vungtauioc-Civ):

Phần mềm trên IOSPhần mềm trên ANDROID
IOS

2. Tải phần mềm dành cho Cán bộ quản lý (Vungtauioc-Gov):

Phần mềm trên IOSPhần mềm trên ANDROID
IOS

3. Cài phần mềm trên Hệ điều hành ANDROID:

Nhấn [ LUÔN CHỌN ]

Nhấn [ CÀI ĐẶT ]


Nhấn nút [ MỞ ]


Giao diện phần mềm

4. Cài phần mềm trên Hệ điều hành IOS:

– Bước 1: Nhấn nút [ Cài đặt ] và chờ cho đến khi phần mềm được cài xong
– Bước 2: Đánh dấu “tin tưởng” đối với Phần mềm này
Vào phần [ Cài đặt ]

Chọn [ Cài đặt chung ]

Chọn [ Quản lý thiết bị ]

Chọn [ IT & Telecom… ]

Nhấn nút [ Tin cậy ]

Giao diện phần mềm