Category Archives: Hệ thống ứng dụng VUNGTAUIOC

Hệ thống ứng dụng VUNGTAUIOC là giải pháp triển khai các tiện ích, ứng dụng phục vụ người dân tập trung trên một ứng dụng di động duy nhất. Hệ thống giúp cho người dân, tổ chức đanh sinh sống và công tác trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu có thể tương tác với chính quyền địa phương một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Thông tin gồm nhiều lĩnh vực: an ninh, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch vụ du lịch, hạ tầng đô thị, y tế, giáo dục…