Các bước Đăng ký tài khoản phần mềm Phản ánh hiện trường:

Lưu ý: Nhập đúng Email để nhận mã xác thực OTP

Nhấn [ ĐĂNG KÝ ]

Nhập đầy đủ thông tin


Nhập mã OTP gửi đến mail


Nội dung gửi đến mail


Hoàn tất đăng ký